Zenyo Jiu Jitsu

Day: June 11, 2020

Jiu Jitsu

10 Jiu Jitsu Submissions From Old-School Judo

Jiu Jitsu began nearly 600 years ago in Japan. The techniques of Jiu Jitsu were then changed into Judo by Jigoro Kano in 1882. Learn and incorporate the ten most effective submissions of Judo into your training and watch your results improve significantly.

Read More »